Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi

  • Üniversite’de ve Üniversite ile ilişkili paydaşlar arasında girişimcilik kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması, girişimcilikle ilgili yeni programların oluşturulması ile girişimciliğin artırılması, Startup (başlangıç) firmalarının kurulması ve inovatif ürün geliştiren firmaları ortaya çıkarma faaliyetleri
  • Girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konularında danışmanlıklar, çekirdek sermayeye ve diğer yatırım imkanlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler
  • İş rehberliği hizmetleri, hızlandırma programları ve girişimcilik eğitimleri
  • Yenilikçi bir ürün ve/veya üretim yöntemi fikrine sahip girişimci adayları, proje önerilerini değerlendirmek
  • Akademisyen ve öğrenci / mezun girişimcilerinin ar-ge fikirlerini hayata geçirmelerini olanak sağlayan Anahtar Kuluçka Merkezi