Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama

Üniversitelerde Fikri Mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi

  • Üretilen bilimsel bilginin sınaî mülkiyet haklarıyla korunması gerektiği bilincini artırarak farkındalık yaratılması
  • Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine sınaî mülkiyet haklarının korunması konularında birebir danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Başvuru sahiplerini süreçler ile ilgili birebir bilgilendirilmesi
  • Patent başvuru sürecinin bazı aşamalarını başvuru sahipleri adına yürütülmesi
  • Bilimsel çalışmaların sınai mülkiyet hakları ile korunmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi
  • Yapılan çalışmaların sanayiye aktarılmasına imkân vererek teknoloji akışı sağlamak için ticarileştirme faaliyetlerinde arayüz görevi görmesi
  • Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi olunması

Buluş Bildirim Formu için tıklayınız.