Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri  (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi

  • Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının sanayinin hizmetine sunulmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak,
  • Sanayicilerin Ar-Ge ve İnovasyon konusundaki ihtiyaçlarının ilgili alanda uzman akademisyenlere yönlendirilmesini ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Sanayideki iş fikirlerinin ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenmesinde aracılık yapmak,
  • Sanayiciler ve akademisyenler arasında birebir görüşmeler düzenlemek,
  • Akademisyen için sanayi odaklı profesyonel gelişim fırsatları sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası iş ortaklarının oluşturulmasında aracılık yapmak,
  • Disiplinler arası işbirliği sağlamak, sanayicinin üniversite imkanlarından yararlanmasını sağlamak,
  • Üniversite-sanayi arasında yapılan sözleşme ve işbirlikleri süresince taraflara ihtiyaçları olan teknik, idari, mali, hukuki destek sağlamak,