Modül 2: Destek Programları Yönetimi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (TEKNOPOLİS TTO) ekibi olarak çeşitli hibe destek programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme süreçlerinde Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine, TÜBİTAK tarafından TTO’muza sağlanan kaynak ve kendi imkanlarımız çerçevesinde destek sağlamaktayız. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

  •  Bilgilendirme ve Yönlendirme (Programların kapsamı ve işleyişi ile ilgili bilgi verme, projeleri doğru programlara yönlendirme)
  • İletişim ve Koordinasyon (Proje ekibi oluşturma, sanayicilerle/diğer akademisyenlerle eşleştirme, proje desteği veren kurum nezdinde görüşme ve takipler)
  • Proje Yazma Desteği (Yazılmış projeleri gözden geçirme, revize etme, belirli kısımlarının yazımına doğrudan destek verme gibi)
  • Proje Yürütme Sürecindeki Destekler (Proje destek almaya hak kazandıktan sonraki süreçlerin destekleme)