Modül 1: Farkındalık, Bilgilendirme, Tanıtım ve Eğitim

Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge, üniversite sanayi işbirliği, yürütülebilecek faaliyetler ve teknolojik konularda bilgi sahibi kılınması

  • Yurtiçi ve yurtdışı personel eğitimleri
  • Akademisyenlerine talepleri doğrultusunda sanayiye dönük teknik eğitimler
  • Destek verilen öğrenci ve akademisyen projelerini fuarlarda tanıtma
  • Destek programları vb. konularda yapılan bilgilendirme toplantıları
  • Aylık yayınlanan E – Bültenler
  • Girişimcilik, fikri mülkiyet, proje yönetimi vb. konularda gerçekleştirilen eğitimler
  • Üniversitemiz öğrenci ve mezunlarına yönelik düzenlenen İş Fikri Yarışması, Bilim Şenliği Proje Pazarı Yarışması, Lisans Bitirme Projeleri Yarışması, Sanayi ve Teknoloji Tezleri Yarışması